A B C D

A

ACTS
Konténerek gördítéses rakodása

ADET
Targoncára szerelt hordozható adatbeviteli terminál

ADN
veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

ADR
Veszélyes Árukra Vonatkozó Nemzetközi Megállapodás Közúti Fuvarozásra, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

AEA
Association of European Airlines – Európai Légifuvarozási Szövetség

AETR
Nemzetköti Közúti a Gépkocsivezetők Munkaidejéről – Nemzetközi árufuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás

AFDT
külkereskedelmi záradékok, szokványok az USA-ban. Nemzetközi kereskedelem-ben már alig használatos, de ha nincs kifejezetten kikötve az INCOTERMS, az amerikai kereskedők ezeket az előírásokat tartják mérvadónak.

AICCF
Association Internationale du Congresdes Chemins de Fer – Vasútak Kongresszusának Nemzetközi Szövetsége

AMT
légipostai továbbítás (számlák, okmányok – különösen a hajóraklevél – Bill of Lading), napjainkban a gyorsposta szolgá-latok veszik át a szerepét.

ASL
a tenger színe felett – rakodási előírás, az árut úgy kell a hajókamrába rakni, hogy az a tengerszint fölött legyen.

ATA
actual time of arrival – tényleges érkezési idő, a hajó kikötőbe érkezésének tényleges ideje.

ATA
ideiglenes előjegyzés, áruk behozatalához szükséges ideiglenes előjegyzési igazolványt szabályozó egyezmény (1961., Brüsszel), vásári és kiállítási árukra különösen vonatkozik.

ATA carnet
ATA igazolvány, az ATA egyezmény alapján kiállított igazolvány egyszerűsített vámkezelés lebonyolításához, különös tekintettel vásári és kiállítási árukra.

ATP
gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozáshoz használt különleges fuvareszközökről szóló európai megállapodás (1970. Genf).

ATP
Nemzetközi Szabályzat Romlandó Áruk Közúti Fuvarozásáról

AWB
Air Waybill – légifuvarlevél

ÁFF
Általános Fuvarozási Feltételek

ÁFK
Áruforgalmi Központ

Áruutak költségei
Azt a költségráfordítást jelenti, amelyek révén a termék a temelőtől a végsőfogysztóig meghatározott útvonalon eljut.

B

B.W.
bonded warehouse – vámszabad raktár, az ide betárolt áruk után vámköltséget nem kell azonnal megfizetni, csak a kitároláskor, amennyiben az áru nem kerül azonnal vámkülföldre feladásra BAF
Bunker Adjustment Factor, üzemanyagpótlék

Bill of Lading
B/L, hajóraklevél

Bruttó hordképesség
A hajó teljes teherbírókapacítása (dead weight capacity – dwc)

Bruttó hordképesség A hajó teljes teherbí
rókapacítása (dead weight capacity – dwc)

C

C/N
consignment note – fuvarlevél

CFR
Cost and Freight – Költség- és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő)Eladó kötelezettsége hajó bérlése, fuvarszerződés megkötése, költségek és fuvardíj viselése a rendeltetési kikötőig, exportra vámolás értesíteni a vevőt, mikor érkezik a hajó.Vevő kötelezettsége: fizetni az érkezési kikötőben felmerülő összeg költséget.

CIF
Cost Insurance and Freight – Költség, biztosítás és fuvardíj, megnevezett rendeltetési helyEladó kötelezettsége: hajó bérlése, értesíteni a vevőt, mikor érkezik a hajó, tengeri szállítmányozás biztosítást kötni az áru károsodásának kockázatára (CIF érték + 10%)

CIL
számítógéppel integrált logisztikai rendszer

CIM
1. Nemzetközi Egyezmény Áruk Vasúton történő fuvarozására2. Computer Integrated Manufacturing – Számítógéppel integrált gyártás

CIP
Carrige and Insurance Paid to, (named place of destination) Fuvarozás és biztosítás fizetve …. -ig.Eladó kötelezettsége: fuvarozási szerződés megkötése, biztosítási szerződést megkötni 110%-ra Vevő: a biztosítási szerződés kezdeményezettjeKülönösen kombinált fuvarozásnál ajánlott.

CIV
A Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Szerződésre Vonat-kozó Egységes Szabályok CMR
Egyezmény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről

COTIF
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásra Vonatkozó Egyezmény

CPT
Carrige Paid To… – fuvarozás fizetve …-ig (megjelölt rendeltetési hely)Eladó kötelezettsége: fuvarszerződés megkötése, exportra vámolás, költségviselés a rendeltetési helyig, vevő értesítése az áru okmányairól.Vevő kötelezettsége: az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat, import vámolás.

Carrier
Hajóstársaság

City-logisztika
A city logisztikai koncepciók tárgyát elsősorban a különböző fuvaroztatók megbízásából a szállító/szállítmányozó vállalatok által végzett körforgalmú szállítások képezik. A szállítások lebonyolítása szempontjából a city-logisztika főbb célkitűzései a követezők:- az egy járattal szállítható küldemények számának, a szállítási teljesítményeknek a növelése, a szállítójárművek jobb kihasználása és az összehangolt járattervezés révén;- a szállítások gyakoriságának és minőségének növelése, ugyanakkor vagy kisebb járműszám mellett;- a rendeltetésre álló szállítási időablakok minél jobb kihasználása.Megvalósult city-logisztikai projektek:Az első city-logisztikai projektet Brémában valósították meg. Ott már 1990 júniusa óta működik együtt több szállítmányozó cég és a helyi Áruforgalmi Központ Fejlesztő és Üzemeltető Társaság a város áruellátását biztosító és szállítási feladatok megoldásában. Az egyes szállítmányozók nem ügyfelekhez, hanem az azonos, illetve az egy útvonalon elérhető ügyfelek áruit összefogva környezetbarát szállítójárművekkel szállítják ki. Így nő a járművek kihasználtsága, kevesebb járműre van szükség, és nő az egy leadási helyre kiszállítandó átlagos árumennyiség. (Brémában például az utóbbi érték a kilencszeresére nőtt.)Eredményesnek bizonyult az a berlini city-logisztikai projekt is, amelynek 1994 óta 11 fuvarozó és szállítmányozó cég együttműködésével sikerült a napi járatok számát 58-ról 20-ra, a járműkilométerek számát pedig 3000-ről 1450-re csökkentenie. A gépkocsik kihasználtsága pedig nem kevesebb mint 150-280%-kal nőtt. Nürnbergben ún. második generációs city-logisztikai projektnek tekinthető az ISOLDE belvárosi áruszállítási forgalomra kiterjedt tanulmány, melynek keretében egy belvárosi szolgáltató központot is kialakítottak. (érdekességképpen, itt a hagyományos gépkocsikon túl, három környezetbarát elektromos hajtású autó – Isolde-Mobil – is üzemel) A projekt keretében kedvezményes raktározási lehetőségeket kínálnak a kiskereskedők számára, valamint a közeljövőben újabb szolgáltatások bevezetését tervezik a nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek segítésére, mozgássérülteknek is.

Consignee
Címzett/átvevő

Consolidation B/L
Gyűjtőhajóraklevél

D

DAF
Delivered At Frontier (named place) – határra szállítvaEladó kötelezettsége: exportra vámolás, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, kötelezi a vevő országhatárig elszállítani az árut, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek.Vevő kötelezettsége: vámoltatás és vámfizetés, az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat.Különösen vasúti fuvarozásnál ajánlott.

DDP
Delivered Duty Paid – Vámfizetéssel leszállítvaEladó kötelezettsége: importra vámolásfizetés, az importáló ország rendeltetési helyéig minden költség és kockázat, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek. Vevő kötelezettsége: az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

DDU
Delivered Duty Unpaid, vámfizetés nélkül leszállítvaEladó kötelezettségei: az import ország rendeltetési helyéig minden költség és kockázat, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek.Vevő kötelezettsége: behozatali vámkezelés és vámfizetés, az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

DEQ
Delivered Ex Quay (duty paid) rakparton átadvaEladó kötelezettsége: vámoltatás és fizetés (export), vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek, az árut a rendeltetési kikötőbe rakpartra rakni.Vevő kötelezettsége: eladó értesítése a kirakódás helyéről és időpontjáról, vámotatás és fizetés (import), az átvételtől minden költség és kockázat.

DES
Delivered Ex Ship (named port of destination) – hajóról szállítEladó kötelezettségei: exportra vámolás, a vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok beszerzése.Vevő kötelezettségei: megtagadhatja a fizetést, ha az okmány adatai nem legfelelőek, az átvevéstől kezdve, minden költség és kockázat.

DGR
Vezsélyes Áruk Légi Fuvarozásának Szabályzata

E vissza a lap tetejére >>>

EAN
European Article Numbering -európai cikkszámozás vonalkódon alapuló azonosító kódja, melynek 8-13 karakteres formája használatos. A 13 karakteresnél az első két számjegy az ország, a következő öt az ellátó vállalat, az azt követő öt számjegy pedig a termék azonosítására szolgál. Az utolsó az ellenőrző számjegy.

EDI
elektronikus adatátviteli rendszer

ELA
Európai Logisztikai Szövetség, 1984-ben alapították, 36 ország képviselteti magát és több mint 50.000 logisztikus taggal rendelkezik.

ETK
Egységes hazai termékazonosító kódrendszer EV
Egységes Vámárunyilatkozat

EV-SAD
Egységes Vámárunyilatkozat, származást igazolással

Egységrakomány-képzés
Az egységrakomány akkor előnyös, ha kisméretű árut kell szállítani. A logisztikai költségek csökkentése (a rakodógépesítés és automatizálás elősegítése, rakodási műveletek számának csökkentése, az áruvédelem, csomagolás egyszerűsítése) érdekében hatékonyabban szervezhető az anyagáramlás folyamata, ha a kisebb méretű termékekből a szállítóeszköz méreteihez is igazodó, jobb helykihasználást tesz lehetővé tevő egységrakományokat képezünk. Kétségtelen, hogy az egységrakomány-képző eszközök beszerzése többletköltséggel jár, s felesleges súlyt is jelentenek, de többszöri és hatékony felhasználásuk miatt ezek mind eltörpülnek a fentebb felsorolt előnyeik miatt. Az egységrakomány-képző eszközök 3 önálló csoportra oszthatók: konténerek, sík rakodólapok és a szállítóládák (-rekeszek).- A konténerek lehetnek kis-(1-3 m3), közepes-(legalább 33, de 20 lábnál rövidebb ) , nagykonténerek (legalább 33, de 20 láb hosszú). Az univerzális konténerekben sokfajta áru szállítható, míg a speciális konténerekben egy bizonyos vagy néhány árufajta helyezhető el.- A sík-rakodólapok elsősorban dobozok, ládák egységbefogadására alkalmas eszközök. Az elhelyezett áruk rögzítése érdekében oldalfalakkal, támasztó keretekkel is feltölthetők.- A szállítóládák (rekeszek) leginkább a kiskereskedelemben használatos egységrakomány-képző eszközök (pl. kenyér-, tej-, gyümölcsláda). Az egységrakományok jobb helykihasználását ma már számítógépes szoftverek segítik.

EU-rakodólap
800 x 1200 mm alapterületű, 1 t teherbírású, fa, „csereforgalomban”

euro
euro=euró az Európai Unió országainak hivatalos pénzneme Az euro nevet a tagállamok azért választották, mert egyrészt minden nyelven jól érthető, másrészt az EU-tagállamok 11 hivatalos nyelve közül 10-ben (görögül nem) ugyanúgy is írják. (Igaz, a kiejtés általában eltérő). Magyarországon ugyanakkor az euró leírás, azaz a hosszú ó-val szereplő változat terjedt el, amit megerősített az MTA állásfoglalása is

externális költségek
azok a közlekedés által másoknak okozott költségek (környezetvédelem, baleseti károk stb.), amelyeket nem a közlekedésben résztvevők fizetnek meg. Az EU által vallott elvek: az infrastrukturális ráfordítások megfizettetésén túl az externális költségeket is az igénybevevőkre terhelni (az externáliák internalizálása), ezzel befolyásolva a szállítókat döntéseikben. A közúti közlekedés externális költségei a legmagasabbak.

É

Értékelőny
A többlet szolgáltatások révén elért, érték hozzáadással szerzett kedvező piaci pozíció.

F vissza a lap tetejére >>>

FAS
Free Alongside Ship, (named port of shipment)- költségmentesen a hajó oldaláhozEladó kötelezettségei: vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelőlt áruról, az árut a bérelt hajóhoz eljuttatni.Vevő kötelezettségei: exportra vámolás, hajó bérlése, eladó értesítése: hajó nevéről, rakodóhelyéről, rakodás megkezdésének idejéről, az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

FAST
Funtion Analysis System Technique – funkció elemzési rendszertechnika

FBL
szállítmányozói multimodális fuvarokmány

FCA
Free Carrier (named, place).Költségmentesen a szállítónakEladó kötelezettségei: exportra vámolás, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányról és formaságok továbbítása a vevőnek, problémákról értesíteni a vevőt.vevő kötelezettségei: fuvarozási szerződés megkötése, az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat.Különösen kombinált fuvarozásnál ajánlott.

FCL
teljes konténerrakomány

teljes konténer rakomány, a feladó rakja az árut konténerbe, az átvevő végzi a kirakást, általában háztól-házig forga-lomban használt konténeres kifejezés

FI-FO elv
elő be=első ki

FIATA
Szállítmányozási Szövetségek Nemzetközi Föderációja (Szövetsége) – 16 regionális és nemzeti szövetség (többek között a Magyar Speditőrök Szövetsége) alapította 1926. május 31-én.

FIFO-rendszer
beérkezéső igényeket érkezési sorrendben elégítik ki FILO, filo
Free In Liner Out – hajózási feltétel, amely szerint a hajó-fuvardíj a berakási költséget nem, a kirakás költségét viszont magábafoglaljam, azaz a hajóba rakás költségeit a fuvaroztató, a kirakás költségeit pedig a fuvarozó viseli

FIO, fio
Free In and Out – hajózási feltétel, amely szerint a hajó-fuvardíj nem tartalmazza a hajóba rakás és a hajóból kirakás költségeit

FIOS, fios
Free In and Out, Stoweda FIO kiegészítése, hajózási feltétel, a be- és kirakási, valamint az elrendezési költség a bérlő terhére.

FIOT, fiot
Free In and Out, Trimmed – hajózási feltétel ömlesztett árukra, amely szerint a hajófuvardíj nem tartalmazza a hajóba rakás, a hajókamrában az áru el-egyengetés és a hajóból kirakás költségeit

FOB
Free On Board (named port of destination)- költségmentesen a hajófedélzetreEladó kötelezettsége: exportra vámolás, a vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok beszerzése.Vevő kötelezettsége: értesíteni az eladót, hogy melyik hajóra tegye az árut, fuvarsezrződés megkötése, hajó bérlése, az átvevéstől kezdve minden költség és kockázat, többletköltség rendezése.

FWC
Olyan konténer, amelynek teljes kapacitását – térfogatát és hordképességét – kihasználták

FWR
FIATA raktári átvételi elismervény

Ferry boat
Vasúti szerelvények és gépkocsik fuvarozására épített hajó

Folyómétersúly
vasúti kocsi önsúlya + rakománysúly=kocsi hossza (ütközőtányérok között)

Freight prepaid
Fuvar előre fizetve

Függelten keresletű készletek
Azok a készletek, ahol a felhasználás nincs közvetlen meghatározott arányban más készletek felhasználásával, készletgazdálkodásuk önállóan szervezhető

Függő keresletű készletek
Azok a készletek, amelyek a termelési vagy értékesítési folyamatban csak együttesen használhatók (ezeknél a készleteknél a gazdálkodót csak együttesen lehet megszervezni)

G

GCR
általános darabáru fuvardíjtételek

GPS
Műholdas helyzetmeghatározó rendszer

GSM
(Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere. Egységes Európai digitális rádiótelefon rendszer a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávban. A rendszer beszédszolgáltatásokon kívül fakszimile és mobil számítógépes kommunikációt is biztosít A plusz szolgáltatásokon kívül az előfizetők részére nagy előny a hagyományos analóg készülékekkel szemben, hogy a rendszerhez csatlakoztatott telefon és adatterminálok Európa egész területén használhatók.

general cargo
konvencionális darabáru, csomagolt áru

Gépcsoport
egy erőgép és egy munkagép együttese pl. traktor + pótkocsi = szállító gépcsoport

Gépkihasználtság
a rendelkezésre álló eszközök, eszközrendszerek kapacításának és a tényleges munka kapacításigényének viszonya (%)

H vissza a lap tetejére >>>

HAWB
szállítmányozó által kiállított „házi fuvarlevél” a légitársasági gyűjtőrakományra kiállított fuvarokmány tételes megosztását teszi lehetővé

HPS
veszélyes (környezet)szennyező anyagok

Haszongépjárművek
tehergépkocsik, pótkocsik, félpótkocsik

Hucke-pack technikák
Ro-La, Ro-Ro, Si-So

Három G
Globális Gazdasági Gondolkodásmód

Hét M-elv
A megfelelő anyag, a megfelelő időpontban, megfelelő mennyiségben, árban és minőségben, a megfelelő helyen legyen, megfelelő költségek mellett.

Hozzáadott érték
A logisztikában az ellátási, értékesítési szolgáltatások révén létrehozott (hozzáadott) többletérték Hozzárendelhető költség
Az a költség, amelynek felmerülése elkerülhető lehetne, ha a termék, funkció, vagy folyamat nem jönne létre

I

IATA
Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség

ICF
Incontainer-Infrigo(Bázeli központú) (Magyarországon:Pannoncont Kft.)

IMDG
Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról

IRU
Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egyesület

ISO
(International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ISO 1 sorozatú konténerek
1C, 1CC, 1B, 1BB, 1A, 1AA, 20-30-40 láb hosszú

Input
anyagáramlási szempontból a rendszer bemenete

Integrált logisztikai menedzsment
Amikor az anyagi javak és információk áramlása a források és a felhasználók között koordinált, szervezett módon megy végbe

Időmenedzsment
a logisztikában a szállítási idő lerövidítését célzó tevékenységek összessége

Időtényező
a munkák optimális időben és időintervallumon belül történő végzését jelenti. Az optimális időintervallumon belül történő munkavégzés a termés eredményének a biztosítéka.

J Vissza a lap tetejére >>>

JIT
Just in Time – éppen időben JIT-elvű ellátás-termelés-elosztás: aktuális lehívások alapján „éppen időben”

K

Kontingens
Kiadásra kerülő engedélyek száma (Államközi egyezményekben szabályozzák, vegyes bizottsági üléseken állapítják meg)

Konténer
Nem önálló fuvareszköz, hanem egységrakományok képzésére alkalamas csomagolódoboz, amely többször felhasználható más-más áruk fuvarozására. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet meghatározása szerint, egy olyan fuvarozási segédeszköz, amely ˇ tartós kivitelű és eléggé ellenálló ahhoz, hogy többször is felhasználható legyen;ˇ arra a célra alakították ki, hogy megkönnyítse az áruk több fuvareszközzel történő fuvarozását;ˇ olyan felszerelésekkel van ellátva, amelyek lehetővé teszik a könnyű kezelést, különösen az egyik fuvareszközről a másikra történő átrakást;ˇ legalább 1 m3 térfogatú.Térfogatuk alapján megkülönböztetünk ˇ kiskonténerek: 1-3 m3 raktérfogatú ˇ közepes (nagyságú) konténerek: legalább 3 m3 űrtartalmúak és 6 méternél nem hosszabbakˇ nagykonténerek: legalább 6 m hosszúak és legalább 30 m3 raktérfogattal rendelkeznek.Nemzetközi forgalomban csak a nagykonténerek használhatók, ezek közül is a legelterjedtebbek a 20 és 40 lábas konténerek, melyek szárazáruhoz, a 30 lábas konténerek, melyeket folyékony áruhoz alkalmaznak. Ezek méretei a szabvány szerint a következők:20′ – 20 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 6058 mm x 2438 mm x 2591 mm30′ – 30 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 9125 mm x 2438 mm x 2591 mm40′ – 40 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 12192 mm x 2438 mm x 2591 mm

KÁSZ
Közúti Árufuvarozás Szabályzata – belföldi szabályozás

Kötött helyfoglalásos rendszer
Kijelölt helyen tárolnak

Központi fizetési mód
Számláról történő lehívás

Kalo
kereskedelmi forgalomban forgalmazási veszteség

kocsirakomány
tömege az 5000 kg-ot meghalagja, vagy a feladó a kocsit kizárólagos használatra veszi igénybe

kombinált szállítás
A kombinált (vagy idegen szóval multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több közlekedési ágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, az áru egy szállítási (intermodális) egységben jut el a feladótól a címzettig. A kombinált szállítási rendszereknek két fő csoportja van: konténeres szállítási rendszerek és tágabb értelemben vett huckepack szállítási rendszerek (közúti/vasúti, közúti/vízi, vasúti/vízi, folyami/tengeri).

Komissiózás
az áruk előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. Alfolyamatai: áru előkészítése-árukivétel-árumozgatás-áruleadás

Készlet-elérhetőség
azt mutatja, hogy adott időpontban a kereslet hány százaléka elégíthető ki készletből

L vissza a lap tetejére >>>

LASH, lash
hajózási módszer, amelyben a belvízen rakják folyami uszályba az árut, a torko-latnál mélytengeri kikötőben a rakott uszályt a tengeri hajó fedélzetre veszi, a kirakó kikötőben vízre teszi, és a rakott uszályt belvízen továbbítják kontinentális folyami kikötőbe

LCL
kevesebb, mint egy konténer rakomány, azaz az áru nem tölti ki teljesen a konténert

LCL – FCL
az áru a berakó kikötőben kerül konténerbe (általában speditőr gyűjtő-ként), a kirakó kikötőből konténerben viszik tovább egy átvevő részére (általában speditőr), aki továbbítja a résztételeket a címzettekhez

LCL – LCL
az áru csak a be- és kirakó kikötő között, a hajóban van konténerben. A hajós-társaság vagy képviselője rakja át konté-nerbe az árut és rakja ki abból

LFK
Logisztikai Fejlesztési Központ

LIFO
Liner In Free Aout – hajózási feltétel, amely szerint a hajófuvardíj tartalmazza a berakó kikötőben a hajófedélzet – hajókamra – elrendezés költségét, de nem foglalja magába a kirakó kikötőben az áru fedélzetre emelésének a díját.Hajóba rakás költségei a fuvaroztatót terhelik, a kirakásköltségeit a címzett viseli.

LIFO-rendszer
beérkezés fordított sorrendjében elégítik ki az igényeket

LSZK
Logisztikai Szolgáltató Központ a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról szóló 68/1996 (VII. 9.) OGY sz. határozat előírja a „környezetvédelmi feladatokat is figyelembe vevő logisztikai központok létesítését”, továbbá azt, hogy „… ennek érdekében a szükséges infrastruktúra kiépítéséhez állami forrásokat kell biztosítani.” A várhatóan ebben az évében a Kormány elé kerülő Új Magyar Közlekedéspolitika (2003-20015) szintén hangsúlyos feladatként fogalmazza a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módokat előnyben részesítő logisztikai központok hálózatának további kialakítását.1998-ban fogadta el a Minisztériumi Kollégium az „Európai hálózathoz kapcsolódó országos logisztikai központok hálózatának létesítési koncepciójá”-ról szóló előterjesztést. A folyamatosan korszerűsített koncepcióban 11 térségen belül 13 országos jelentőségű LSZK szerepel.

Lead-time
a logisztikában az az időintervallum, amely alatt a megrendelés pénzzé tehető

Logisztika
görög eredetű (logo=gondolkodni, logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni)

M

M.I.P.
tengeri biztosítási kötvény

M.N
Kereskedelmi Flotta, Kereskedelmi Tengerészet

M.O.
money order – pénzátutalás, pénzesutalvány, fizetési megbízás

MET
Mean European Time – közép-európai idő (számítás)

MKFE
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

MKIK
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

MLBKT
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

MLE
Magyar Logisztikai Egyyesület

MRP-rendszerek
Az első kereskedelm szempontból alkalmas erőforrás-tervező rendszert a 60-as években az IBM fejlsztette ki MRP I néven (Material Requirement Planning). Elsősorban az anyagszükséglet tervezésére szolgált. később – az igényeknek megfelelően – továbbfejlesztették, és MRP II (Manufacturing Resource Planning) néven széles körben elterjedt.Mindkettő azonos logikai alapon működő tervezési, irányítási rendszer. Központi része az általános adatbázis, amelyben többek között megtalálható a gyártási ütemterv, a kiinduló anyagok listája, a raktárkészletek listája, a raktárkészletek adatai, a megrendelések nyilvántartásához stb. szükséges adatok. Az MRP II rendszer további lehetőséget nyújt pl.: a kapacitás-tervezéshez, a pénzügyi információs rendszer kialakításához, a kutatás-fejlesztéshez, a marketing tevékenységhez szükséges adatok, illetve a szimuláció lehetőségének biztosításával.

Monostruktúra
Az árucikkek száma kicsi, egy-egy cikkből nagy a mennyiség

Marzs
A kapott és teljesített kamatok különbségeként keletkező kamatrés

Maximális logisztikai nyereség
A kisazolgálási fok (vevőkiszolgálás) eredménye és költsége közötti maximális különbség

Mofi-trailer
alacsony építésű trailer, kikötési és Ro/Ro hajó használatára

Multimodalitás
Valamely szállítmánynak több alágazat felhasználásával történő továbbítása.

N

N.C.V.
no commercial value – érték nélkül, kereskedelmi értéke nincs

N.D.
no discount – nincs mérséklés, nincs engedmény, nincs árengedmény, nincs leszámítolás, nincs kamatlevonás

NCTS
A csatlakozás az NCTS (New Computerised Transit System) rendszerhez azt jelenti, hogy megszűnik az eddigi gyakorlat, amikor az indító országban kiállított árutovábbítási okmányt a sofőr vitte magával és adta át a célországban a vámhivatalnak. Az új rendszer értelmében az exportőr először számítógépen keresztül az indító ország vámhivatalának juttatja el az áruhoz kapcsolódó adatokat. Ezt aztán szintén elektronikus formában továbbküldik a célország illetékes vámhivatalának. Az exportőröknek meg kell teremteniük a számítástechnikai feltételeket, hogy a rendszerhez csatlakozni tudjanak. Ehhez 2003. július elsejétől csatlakozhatnak, de legkésőbb 2004. március 31-ig be kell vezetniük.

Nettó hordképesség
dead weight cargo capacity, dweco – a fuvarozható rakomány tömege

Nyomtáv
A nyomtávolság vagy nyomtáv a vágány két sínszálának egymástól való távolsága a sínfejek belső élei között mérve. Megkülönböztetünk: keskeny, normál és széles nyomtávot.A normál nyomtávú vasút 1435 mm-es, ez az angliai a postakocsik tengelytávjának felel meg, azaz 4 láb 8,5 hüvelyk. Európában – a volt Szovjetunió területei (1520 mm), Spanyolország (1676 mm), Portugália (1665 mm), Finnország (1524 mm), Írország (1600 mm), kivételével – a vasutak normál nyomtávot használnak.

O

OBO
oil-bulk-oreKombinált áruszállításra alkalmas hajó, mely rakterének középső része az ömlesztett rakomány elhelyezésére is szolgál, a nyersolaj pedig a külhéj és a belső raktérfal között helyezhető el.

OCR:
Optical Character Recognition – optikai jelfelismerés

On-line:
Közvetlen vonali kapcsolat

output:
anyagáramlás szempontjából a rendszer kimenete

P vissza a lap tetejére >>>

P.D.
partial delivrey – részszállítás

PP
Production Period – termelési ciklusidőAzon időtartam, amíg a gyártásba vett termék iszállításra kész állapotba kerül

PRI-rendszer
„priority” azaz „elsőbbség”, fontossági sorrendben elégítik ki az igényeket

Polistruktúra
árucikkek száma nagy, kis mennyiségekkel

Pótkocsi, félpótkocsi
Teherszállításra szolgál, nincs saját hajtóműve, kormányműve

QR
Quick Response, gyors reagálás, gyors válasz.Azon vállalti működési elv, ami megrendelések minél gyorsabb kielégítésére helyezi a hangsúlyt, ennek megfelelően építve fel a teljes ellátási láncot.

Qj
jelentésköteles készlet

R vissza a lap tetejére >>>

R&W
Rail and Water Terminal – Kikötő és vasútállomás

RDSS
szatelit alapú járműazonosító

RICO
Konténerek forgalmának szabályozása

RID
Veszélyes áruk fuvarozásának szabályozása vasúton

RIEX
Expresszáruk fuvarozásának szabályozása

RIP
Magánkocsik forgalmazásának szabályozása („P” jelű vagon)

RIV
Nemzetközi kocsiszabályzat

RND-rendszer
„random” azaz „véletlen”, találomra, véletlenszerűen kielégítése az igényeknek

RO-LA
(Rollander Landstrasse – Gördülő országút), a kombinált fuvarozásnak az a része, amelynek során a rakodási egység, ami ez esetben a teljes szerelvény, a vontatóval együtt, útjának egy részét vasúton teszi meg, ez a kísért forgalom.

RO-RO
Közúti-vízi kombinált szállításA Ro-Ro rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás lényege, hogy a közúti járművek – megfelelően kiépített rakodón és áthidaló szerkezeteken át saját kerekeiken felgördülnek a vízi járművek (kompok, uszályok, hajók) rakfelületére, illetve a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülhetnek azokról. A rendszer előnye, hogy bármilyen közúti jármű szállítható ilyen módon, valamint, hogy fel- és lehajtás egyszerű és gyors művelet.

RST
rakodás, szállítás, tárolás

Rack jobber
polcfeltöltő kereskedő

Refakcia
Vasúti kedvezmény a fuvarköltség viselőjének

Rabate
Kedvezmény visszatérítés lehet azonnali vagy utólagos

Rabatt
nagy tételben vásárló vevő számára engedmény

Rakjegyzék
A szállítmányozó a fuvareszközbe berakandó áruról raklistát készít.

Rakminta
Keret, lelógó láncokkal, amely alatt a nyitott, rakott vagon és berendezés ellenőrzés céljából áthalad. Rakméter
Amennyiben az árura természete, csomagolása vagy megbízása kitétele miatt más áru nem rakható, úgy a díjszámítási súly alapja a rakméter. 1 rakméter = 1650 kg

Rakszelvény
az a méret, amelyen belül a nyitott kocsik megrakhatók a vasútüzem veszélyeztetése nélkül Rakszer
Kocsi tartozékát képező rakodási segédeszközök (ajtóbetétlap, ponyva)

Raktár befogadóképessége
max.elhelyezhető anyagmennyiség

Rendelési ciklusidő
az időtartam, ami eltelik a megrendelés és a szállítás között.

S

SC
Supplay Chain – Ellátási lánc

SCM
Supplay Chain Management – Ellátási lánc irányítása, kezelése, felügyelete

SI-SO
(Swim in-Swim out) rendszer a tengeri és folyami hajózás közötti kapcsolatot teremti meg. Lényege, hogy a bárkák, mint speciális úszókonténerek beúsznak a tengerjáró hajóban, ott speciális rakodó-berendezések a hajó fedélzetére emelik, s a rendeltetési helyhez közeli kikötőben újra vízre bocsátják, hogy aztán ismét belvízen úszva tegye meg a még hátralevő távolságot. Előnye, hogy nem igényel kikötőt, gyors rakodást tesz lehetővé időjárás-független, gyakorlatilag árukármentes, a továbbítás olcsó. Hátránya, hogy a tengerjáró hajók speciális kiképzési költsége nagy. Az úszó bárkákat csoportosan tolóhajók mozgatják

Shipped on board
Hajóba rakva átvéve

Shipper
Fuvaroztató

Shuttle-vonatok
Állandó számú vagonokkak, két terminál között menetrend szerint „pendliző” szerelvények. (Ilyenek például a ROLA vonatok)

Szinkrongyártás
A gyártási folymatok mélyebb szintű tervezését és irányítását feltételezi.Alapelve: „Termeld ma azt, amire holnap szükség lesz”.Ennek az alpelvnek az érvényre jutattásához az szükséges, hogy a vevői megrendelésekből kiindulva egy-egy időszakra (napra) pontosan meg legyen határozható az előállítandó késztermékhez szükséges anyagok, alkatrészek mennyisége és minősége. Ebben az esetben elméletileg lehetőség van a gyártási folyamat olyan ütemezésére, hogy un. raktár nélküli termelés valósuljon meg.

Semi container service:
a konténerek mellett hagyományos árukat is fuvarozó hajó

Skontó:
engedmény a készpénzzel, vagy a fizetési határidő előtt fizető vevőnek

Stornódíj:
A lefoglalt, de lemondás hiányában igénybe nem vett, vagy határidőn túl lemondott helyek után a kombitársaságok által felszámolt díj.

Sz vissza a lap tetejére >>>

Szabad helyfoglalásos rendszer:
elvileg bármelyik megüresedett helyre kerülhet a beérkező áru

Szubszidiaritás: decentralizáció, azt a törekvést tartalmazza, hogy a döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amely a legtöbb információval és jogkörrel rendelkezik a feladat végrehajtásában. Az Európai Unió szintjén a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a tagállamok csak azokat az állami funkciókat engedik át a közösségi intézményeknek, amelyeket nemzetállami szabályozással már nem lehet eredményesen ellátni. Egyben olyan jogi alapelvet jelent, amelyre az Európai Közösségek Bírósága hivatkozhat. Az alapelvből következik, hogy az Európai Unió hatásköre esetenként kitágítható, máskor korlátozott.

Szállítási kötelezettség:
a megrendelő elfogadásával keletkező, általában mennyiségi és időbeni teljesítési kötelezettség

Szállítási lánc:
A fogysztói ellátás olyan értékalkotó folyamata, amely a belső integráción túl a külső integrációt is magában foglalja.

Szállítási pontosság:
A logisztikai teljesítmény részmutatója, amely a tényleges és a visszaigazolt szállítási idő viszonyát fejezi ki. Szállítóképesség:
A logisztikai teljesítmény részmutatója, amely a visszaigazolt és a kívánt szállítási idő viszonyát fejezi ki.

T

TACT
légi árufuvarozás tarifkönyve

TEN
A fejlesztendo utak, vasutak, belvízi csatornák, kikötok és repüloterek alkotják a Transz Európai (közlekedési) Hálózatot (Trans European Network = TEN), mely a jelenlegi 15 EU tagországra van értelmezve. Ehhez csatlakoznak az Uniót Kelet-Európával összeköto helsinki folyósók, melyek tervét eloször Krétán vetették fel 1991-ben, ezért néha krétai folyósókként is emlegetik oket.Magyarországon ezek közül négy megy át, ezek a következők: * IV. folyosó – osztrák / szlovák határ-Budapest-román / jugoszláv határ * V. folyosó – szlovén határ-Budapest-ukrán határ * VII. folyosó – a Duna folyama végig az országban * X a. folyosó – Budapest-horvát határ TEU
Twenty-Foot-Equivalent Unit, konténerforgalom nagyságát kifejező mértékegység1 TEU forgalom = 20 lábas konténer forgalom

TIR
Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Egyezmény a Vámeljárások Egységesítésére – 1975-ben jött létre az egyezmény, mely Magyarországon 1978-ban került kihirdetésre. Legutóbbi módosítása a 2001. évi VII törvény kihirdetése óta van hatályban.Magyarországon a Nemzetközi Közúti Árufuvarozók Egyesülete adja ki, vámokmányként szolgál, nem kell vámbiztosíték, érvényességi időn belül meg kell kezdeni az árutovábbítást.

TIR-Carnet
TIR igazolvány (tranzit vámeljárások egyszerűsített lebonyolításához)

TOUROPT 3.1
Közúti szállításirányítási rendszer

Tachograf
Menetíró készülék

Tartózkodási igazolólap
Közúti övezeti díjtételek esetén a rakodás-várakozási idő igazolására szolgál

Tárház
klimatizált (hőmérséklet, páratartalom) raktár

Tárolási rendszerek – állvány nélküli statikus tárolási rendszerek
– állványos dinamikus tárolási rendszerek
– állványos statikus tárolási rendszerek

U vissza a lap tetejére >>>

UIC
Nemzetközi Vasútegylet, feladata a nemzetközi vasútforgalom feljesztése

UIRR
Union Internationale pour le transport Rail-Route (Chiasso) – Vasúti Kombitársaságok Nemzetközi Egyesülete (Chiasso) ULCC
Ultralarge Crude Carrier – Óriás teherhajó (300.000 tonna fölött)

ULD
Egységrakományt képző eszközök a légi fuvarozásban

U.C.
usual condition/s – (a) szokásos feltétel/ek

Üzlet
Szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített, vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító, -szolgáltató, -értékesítő hely, ideértve a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén üzletnek minősül az elektronikus szolgáltatást nyújtó műszaki berendezés (szoftver) szolgáltató helye.

Űrszelvény
A vontató és a vontatott járművek és a vasúti műtárgyak (hidak, oszlopok, vezetékek, alagutak), valamint a párhuzamos vágányon lévő szerelvény között előírt minimális távolság.

V

VÜSZ
Vasúti Árufuvarozási Üzletszabályzat

Vezetési idők
A gépkocsivezetők munkaidejéről és munkavégzéséről szóla megállapodást 1970-ben írták alá Genfben sz aurópai országok. Magyarország 1997-ben csatlakozott a megállapodáshoz. Vezetési idők:A vezetési idő egy munkanap alatt: legfeljebb 9 óra (heti 2 alkalommal ez 10 órára meghosszabbítható) Heti pihenő: hatnapi vezetés után kötelező Megszakítások: 4,5 órás vezetés után: legalább 45 perc. (ez helyettesíthető a 4,5 órás vezetési időn belüli 15 perces megszakításokkal) Kötelező egybefüggő pihenőidő: 20 órán belül 11 óra.

W

W.B.
way-bill – borderó, kisérőjegyzék, szállítási értesítés; fuvarlevél

WAB
Wechselaufbau – csereszekrény

Weight
Tömeg